*** อัตลักษณ์ของโรงเรียน : รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมมารยาทงาม*** ***เอกลักษณ์ของโรงเรียน : งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน***

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

label06

 

                "คุณภาพการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำแนวพระราชดำรัส รักษ์สิ่งแวดล้อม

                                                                                      เพียบพร้อมทักษะชีวิต ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน"


                                                                                                                      vision

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla themes download domain name search Valid XHTML and CSS.