*** อัตลักษณ์ของโรงเรียน : รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมมารยาทงาม*** ***เอกลักษณ์ของโรงเรียน : งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน***

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

                                   
                                                                   jpg5

 

             01                03                02               04

               นางวิไลพร  วงษ์ธัญการ                         นางจันทร์สา  ใจสุข                             นางเครือวัลย์  ใจสุข                         นายอรรถพล  โยธะวงค์


            05                 06                07               08

                นายกุดเชียง                                        น.ส.เปรมปรี  สุจริต                               นางนงนุช  ใจสุข                              นายสมเจ็น  ใจสุข


            09                 10                 11               12

                  นายนเรศ  ใจสุข                               นางจรีภรณ์  คำมุงคุณ                         นายวีระพงษ์  แสนสิงห์                          นางชุลีกร  ที่ภักดี


            13                 14                 15

                น.ส.ปฐมา  ศิรินุพงศ์                           น.ส.มิรันตี  หอมสมบัติ                       นายจักรพงษ์  เนื่องชมพู

                                                                                                             << Home

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla themes download domain name search Valid XHTML and CSS.